Tradycyjnie początkiem czerwca odbyło się IV Święto Wolontariatu Caritas. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas wraz ze swoimi opiekunami i asystentami kościelnymi.

IV Święto Wolontariatu w Szczyrku. Fot: Agnieszka Ścieszka – SKC Pietrzykowice

Spotkanie w pięknie położonym Ośrodku Caritas w Szczyrku-Czyrnej rozpoczęło się od gry w podchody. W zabawę wplecione były tematy dotyczące m.in. wolontariatu, miłosierdziu chrześcijańskiemu, działalności Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Celem była dobra zabawa a nie rywalizacja.

IV Święto Wolontariatu w Szczyrku. Rekreacja. Fot: Agnieszka Ścieszka – SKC Pietrzykowice

Po wspólnej zabawie młodzież modliła się na nabożeństwie czerwcowym. Spotkanie było również okazją do złożenia i omówienia sprawozdania z rocznej działalności Szkolnych Kół Caritas. Święto młodych wolontariuszy zakończyło się spotkaniem przy ognisku.

IV Święto Wolontariatu w Szczyrku. Podsumowanie roku działaności SKC. Fot: Agnieszka Ścieszka – SKC Pietrzykowice

Szkolne Koła Caritas propagują idee wolontariatu jako dobrowolnej, świadomej pracy na rzecz innych. W naszej diecezji działa, w różnych typach szkół, 31 Szkolnych Kół Caritas zrzeszających pond 500 wolontariuszy. Każde SKC ma swojego opiekuna oraz asystenta kościelnego i działa na terenie szkoły za zgodą władz szkoły i w łączności z zarządem Caritas diecezjalnej.

Wolontariusze SKC mają swój hasztag na Twitterze #WolontariatCaritas