Jaki był Twój pierwszy tornister? – zapytała w swojej sondzie Caritas. Ludzie znani
z pier­wszych stron gazet, jak i napotkani przechodnie lepiej lub słabiej pamiętali, jak wyglądał ich pierwszy tornister. Doskonale zapamiętali natomiast emocje, jakie towarzyszyły pierwszej wyprawie do szkoły.

Dziś nie każde dziecko może mieć swój wymarzony tornister. Dlatego Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi prowadzi już po raz 9. akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Śmiało można powiedzieć, że po ośmiu latach akcja ta mocno funkcjonuje już w świa­domości Polaków. Włączają się w nią Księża Biskupi, politycy, aktorzy, sportowcy.

Akcja szczególnie podoba się parafianom, którzy odbierają plecaki Caritas w parafii, wypełniają je przyborami szkolnymi i odnoszą z powrotem na parafię. Parafianie pytają o akcję. Chcą w ten sposób pomagać. Tam, gdzie Ksiądz Proboszcz nie zdecydował się na podjecie akcji, sami przychodzą do Caritas z materiałami do plecaków lub wpłacają pieniądze za plecak.

Zapraszamy Czcigodnego Księdza Proboszcza wraz ze wspólnotą parafialną do włączenia się w akcję. Plecaki można zamawiać w Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w cenie 25 zł (tel.: 734 176 648, mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl). Wypełnione przyborami szkolnymi plecaki pozostają w Parafii do dyspozycji Księdza Proboszcza i Zespołu Charytatywnego.