W najbliższą niedzielę 14 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dzień ten jest pomyślany, jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów. W związku z tym, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej opublikował na ten dzień specjalny komunikat.

W komunikacie Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przedstawił wymiar pomocy, jaką przekazuje Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych głównie na Ukrainie i w Syrii. Wierni Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspomagają zwłaszcza dwie inicjatywy Caritas.

Pierwszą jest program Caritas Polska „Rodzina rodzinie” polegający na zadeklarowaniu półrocznego wsparcia o wartości 3060 zł dla konkretnej syryjskiej rodziny. W 2017 roku na apel Księdza Biskupa Diecezjalnego, wystosowany w Wielkim Poście, odpowiedziało 147 parafii, stowarzyszeń, wspólnot i osób prywatnych z terenu Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wartość programu w 2017 roku to ponad 449 tysięcy złotych. Caritas kontynuuje program „Rodzina rodzinie” w 2018 roku i zachęca do deklarowania wpłat na pomoc dotkniętym wojną Syryjczykom. W nowym roku objęto już opieką 9 rodzin z Aleppo.

Drugą inicjatywą pomocową skierowaną do ofiar konfliktów jest pomoc rzeczowa dla mieszkańców Europy Wschodniej. Pomoc dociera, poprzez pochodzących z naszej Diecezji duszpasterzy do osób potrzebujących na Białorusi i Ukrainie. Są wśród nich przebywający na zachodniej Ukrainie „uchodźcy wewnętrzni” z Donbasu, gdzie toczy się konflikt zbrojny z Rosją. Od czterech lat, dzięki Darczyńcom z naszej diecezji, w przeprowadzanej początkiem grudnia zbiórce artykułów żywnościowych oraz środków czystości i higieny, przekazano na Ukrainę niemalże 30 ton darów.

Ksiądz Dyrektor Caritas przekazał także zachętę Księdza Prymasa Polski do modlitwy w intencji Migrantów i Uchodźców oraz do skorzystania w czasie Mszy św. z formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców.