Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. dr Marek Studenski przewodniczył 17 czerwca 2019 r. Eucharystii podczas IV. Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Przed hałcnowską Pietą modliło się ponad 200 osób. Wśród nich seniorzy z DPS „Złota Jesień” z Czechowic-Dziedzic i Klubów Seniora Caritas.

W homilii ks. Studenski zachęcił do refleksji nad znaną sentencją św. Brata Alberta „Być dobrym jak chleb”. Zdaniem kaznodziei, model życia sugerowany w tym wezwaniu polega także na zawierzeniu Panu Bogu w sytuacji ludzkiego cierpienia. – Gdy człowiek czuje, że jest niejako krojony jak ten chleb, wtedy właśnie nie może się zamykać na Pana Boga. Niektórzy mówią, że nie mają siły, by się modlić. Właśnie wtedy trzeba znaleźć siłę do modlitwy. Wtedy trzeba chwycić za różaniec. Kiedy po ludzku wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia, sama łaska działa. Pan Bóg wtedy najwięcej może zrobić – zapewnił wikariusz generalny i przywołał słowa Chiary Badano, która powtarzała: – Bóg zabrał mi nogi, ale dał mi skrzydła”. W ten sposób zawierzała Bogu, jak tłumaczył kapłan, swą nieuleczalną chorobę i cierpienie. Kaznodzieja zapewnił, że cierpiący, który zawierza Bogu, najwięcej może u Niego wyprosić.

Eucharystię w bazylice koncelebrowało kilku kapłanów, w tym opiekun Szkolnych Kół Caritas ks. Tomasz Niedziela, proboszcz z Lipnika ks. Jerzy Wojciechowski i kustosz hałcnowskiego sanktuarium ks. Piotr Konieczny.

Na końcu Mszy św. chorzy otrzymali błogosławieństwo na sposób praktykowany w Lourdes. Ks. Studenski przeszedł wzdłuż głównej i bocznych naw kościoła, zatrzymując się nad pielgrzymami, błogosławiąc ich Najświętszym Sakramentem. Ta forma błogosławieństwa jest szczególnie bliska osobom w cierpieniu. Jak sami mówią ze wzruszeniem i radością Chrystus Eucharystyczny przynosi umocnienie w trudnych sytuacjach zdrowotnych.

Po liturgii pielgrzymi wzięli udział w posiłku przygotowanym przez parafialny zespół charytatywny i diecezjalną Caritas. Przed Mszą wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Obecne na wózkach osoby niepełnosprawne mogły skorzystać ze spowiedzi przy konfesjonale „bez barier” na zewnątrz bazyliki.

Więcej zdjęć w relacji Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego i na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej