Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej KRS 0000541611, założona w celu wspierania działań Caritas, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2019 można wskazać Fundację Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jako podmiot, który otrzyma 1% podatku.

Zachęcamy do wsparcia działalności charytatywnej prowadzonej przez Caritas w na­szej lokalnej podbeskidzkiej ojczyźnie.

Pomóż nam pomagać!

Fundacja prowadzi własne placówki:

– Gabinet Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas

– Gabinet Masażu i Rehabilitacji Fundacji Caritas

– Porady Prawne Fundacji Caritas

Fundacja wspiera dzieła Caritas:

– Stacje Opieki Caritas w Bielsku-Białej i Oświęcimiu

– Klub Seniora Caritas „Pod Magnolią”

– Klub Seniora Caritas „Na Obszarach”

– dofinansowanie rehabilitacji i leczenia zwłaszcza dzieci i młodzieży