Z dniem 30 kwietnia minął termin składania rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. W ciągu kolejnych miesięcy okaże się, ile środków z 1% podatku dochodowego podatnicy przekazali na rzecz Caritas Polska. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu systematycznie rosną, dzięki czemu można pomagać na coraz większą skalę.

W ubiegłym roku podatnicy przekazali Caritas Polska w ramach jednego procenta ponad 2,2 mln zł – blisko 500 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Dzięki tym środkom możliwy był zakup sprzętu rehabilitacyjnego służącego chorym w całej Polsce. W latach 2011-2019 wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 17 mln zł. Oprócz ponad 6,4 tys. łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych zakupiono 747 ssaków, 1363 koncentratory tlenu oraz szereg innych urządzeń, w tym respiratory.

Nie znamy jeszcze wysokości środków przekazanych w tym roku, ale chcę już dziś podziękować wszystkim podatnikom, którzy wskazali Caritas Polska w formularzach PIT jako wybraną organizację pożytku publicznego. To jest dla nas nieoceniony wyraz zaufania, bo wszystkie te osoby zdecydowały się wraz z nami pomagać potrzebującym. Wspólnie czynimy dobro, właśnie dzięki takim gestom – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Źródło: Caritas Polska