III. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz trzeci w historii diecezji nagrody „Dzban Św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji