Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz trzeci w historii diecezji nagrody „Dzban Św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji członkowie Kapituły Nagrody wybiorą laureatów, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali. Tym razem, wyjątkowo, gala odbędzie się nie w rodzinnym mieście Patrona nagrody Kętach, ale w Bielsku-Białej. Zmiana związana jest z uroczystościami 25-lecia Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Nagrodą jest gliniana figurka odwołująca się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie.

Jak wyjaśnił dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski, przyznając nagrodę Caritas pragnie docenić i promować osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną na rzecz osób chorych, głodnych, wykluczonych i przybyszów.

Nominacje zgłaszane są w trzech kategoriach: darczyńca, współpraca z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz świadectwo (kategoria dla pracowników i wolontariuszy Caritas).

Nagroda – gliniana figurka –  wykonana została przez niedowidzącą Urszulę Kuś ze Skoczowa. Nawiązuje ona do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jan Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Kandydatury należy zgłaszać na formularzu, który trzeba złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, tj. ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nagrody

Kwestionariusz do nagrody Caritas 2017

Regulamin nagrody Caritas Dzban Jana Kantego