Od 16 do 24 września odchodziliśmy Dni Kromki Chleba Caritas.

Podziękowanie dla Darczyńców Banku Chleba

Tydzień poświęcony podkreśleniu wartości chleba i szacunku dla żywności rozpoczął się uroczystą Mszą św. za żyjących i zmarłych Darczyńców Banku Chleba w Bielsku-Białej.

Podczas Mszy św. w kościele NSPJ w Bielsku-Białej dziękowaliśmy piekarzom i przedsiębiorcom z Bielska-Białej, Czernichowa i Wilamowic za przekazywane do Banku Chleba pieczywo, z którego korzystają najbardziej potrzebujący. Po Mszy św. przy wspólnym stole spotkali się darczyńcy Banku Chleba, przedstawiciele samorządu miejskiego, ośrodków pomocy społecznej i pracownicy Banku Chleba. To oni systematycznie, codziennym zaangażowaniem włączaj się w funkcjonowanie Banku Chleba, który od początku roku, na podstawie umowy z Miastem Bielskiem-Białą, prowadzi diecezjalna Caritas.

Bank Chleba mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego. Codziennie osoby najuboższe mogą tam odebrać bezpłatnie pieczywo przekazywane przez piekarnie z Bielska-Białej, Czernichowa i Wilamowic.

Być dobrym jak chleb

Również w deszczową niedzielę 16 września, przed niektórymi kościołami w Bielsku-Białej, pojawili się wolontariusze. Młodzież ze Szkolnych Kół Caritas i wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas dzielili się chlebem z przechodniami na znak swojej stałej troski o los osób potrzebujących. Symboliczna kromka chleba podarowanego przez bielskich piekarzy jest symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejsze jest dzielenie się sercem. Ten sam chleb przekazywany codziennie przez piekarzy z Bielska-Białej, Czernichowa i Wilamowic trafia do potrzebujących przychodzących do bielskiego Banku Chleba. Przypomnijmy, że od tego roku Bank Chleba na podstawie umowy z Miastem Bielskiem-Białą prowadzi diecezjalna Caritas.

Kromka Chleba dla Sąsiada

19 września w ramach obchodów Dni Kromki Chleba odbyła się zbiórka żywności pod nazwą „Kromka Chleba dla Sąsiada”. Wolontariusze Caritas od godz. 15.00 do 19.00 kwestowali w wybranych sklepach sieci Biedronka przyjmując produkty żywnościowe i dłuższym terminie trwałości.

Żywność przekazana na ręce wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, którzy kwestowali w sklepie Biedronka w bielskiej galerii handlowej Sfera już trafiają do osób, które proszą o pomoc żywnościową w bielskim Caritas na ul. Okrzei 2 (budynek Lenko).

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły podstawowej z Pietrzykowic, którzy kwestowali w Biedronce w Żywcu, mogli przygotować paczki żywnościowe dla kilku potrzebujących rodzin. Zebrano niemalże 50 kg produktów żywnościowych.

Dziękujemy Darczyńcom za pomoc i życzliwość okazywaną młodym Wolontariuszom, którzy poświęcają swój wolny czas angażując się w się w zbiórki.