5 marca, w Klubie Seniora Caritas „Na Obszarach” w Bielsku-Białej Komorowicach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie artystyczne.

Uczestnicy warsztatów teatralnych wystawili, przygotowaną podczas spotkań w Klubie, etiudę teatralną. Spektakl wyreżyserowała, prowadząca warsztaty teatralne, pani Krystyna Pryszczyk – aktorka Teatru Polskiego.

W premierze uczestniczyli zaproszeni goście, darczyńcy Klubu, przedstawiciele Caritas oraz Seniorzy z Klubu Seniora „Pod Magnolią”. Seniorzy „spod Magnolii” również zaprezentowali program artystyczny opracowany na zajęciach w swoim Klubie Seniora.

***

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi dwa Kluby Seniora w Bielsku-Białej. Klub Seniora „Pod Magnolią” znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 33, natomiast Klub Seniora „Na Obszarach” działa przy parafii NMP Fatimskiej w Komorowicach Obszarach, ul. Krausa 40.

Zapraszamy do włączenia się w zajęcia prowadzone w Klubach.

Informacje pod numerem telefonu 734 176 648 (godz. 9.00 – 13.00).