W najbliższy weekend 9 i 10 marca odbędzie się 14 . edycja zbiórki żywności TAK POMAGAM prowadzonej przez Caritas w sklepach  w całej Polsce.

W piątek od godz. 12.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 10.00 do 20.00 można przekazać wolontariuszom Caritas dary w postaci artykułów żywnościowych i środków czystości i higieny. Z przekazanych produktów zostaną przygotowane paczki świąteczne, które trafią do osób najuboższych, chorych, samotnych i bezdomnych w całej diecezji.

W akcji weźmie udział łącznie 48 sklepów z Wisły, Szczyrku, Cieszyna, Ustronia, Radziechów, Bielska-Białej, Strumienia, Roczyn, Czańca, Pietrzykowic, Hecznarowic, Lipowej, Żywca, Czechowic-Dziedzic, Łodygowic, Andrychowa, Wilamowic, Pisarzowic i Kęt.

Wolontariusze posiadają specjalne personalizowane identyfikatory, ubrani są w koszulki Caritas. Każda grupa ma swojego Opiekuna. W sklepach przystępujących do akcji wywieszone są plakaty informujące o zbiórce i jej terminie. W Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zbiórce uczestniczy ponad 500 Wolontariuszy z 33 Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas. Zbierają dary w sklepach, przygotowują paczki świąteczne, sporządzają sprawozdania statystyczne dla Caritas Polska.

Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki TAK, POMAGAM! charytatywny SMS pod numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt 2,46 z VAT).