Od kwietnia do Klubu Seniora „Pod Magnolią” powraca program ASOS.

Realizowane będą zajęcia dofinansowywane z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych). Zajęcia z programu ASOS będą realizowane zarówno w Klubie Seniora Caritas „Pod Magnolią”, jak i Klubie Seniora Caritas „Na Obszarach”.

Zapraszamy na zajęcia komputerowe, kurs podstawowy j. angielskiego, kurs podstawowy j. włoskiego, spotkania z żywą historią, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne „Rękodzieło”, spotkania z kulturą i sztuką, spotkania ze specjalistami w ramach zadania „Bezpieczny Senior” i „Zdrowy Senior”.