Polecamy uwadze naszych Ofiarodawców prowadzone w Internecie zbiórki, których Beneficjenci zwrócili się do Caritas z pisemną prośbą o rozpowszechnienie tej informacji.

Beneficjenci zapoznali Caritas ze swoją sytuacją. Pomoc w przekazaniu informacji o zbiórce internetowej jest jedną z form pomocy, jaką świadczy Caritas tym osobom.

Wspomóżmy Potrzebujących nawet niewielkimi wpłatami!