Siostry Nazaretanki mieszkają Domu Matki i Dzieci Caritas przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej Lipniku już od miesiąca. Natomiast 1 sierpnia 2019 roku zostały oficjalnie przywitane. Trzy pierwsze siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej  Rodziny z Nazaretu – nazaretanki – rozpoczęły pracę w Diecezji Bielsko-Żywieckiej: kierownik domu s. Blanka Stawniczy, s. Alojza Gadalińska – pielęgniarka i s. Estera Wykurz – opiekunka. Wsparciem dla nich są Małgorzata Bielicka i Aleksandra Sumera. Dom działa całodobowo, funkcjonuje przy nim także Okno Życia, wymagające stałej gotowości pracowników placówki.

Uroczystość oficjalnego powitania sióstr rozpoczęła Msza św., sprawowana w kaplicy domu, przy relikwiach założycielki nazaretanek – bł. Franciszki Siedliskiej oraz jedenastu Męczennic z Nowogródka – pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Przy ołtarzu stanęli także: ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. Jerzy Wojciechowski – proboszcz parafii Narodzenia NMP z Lipnika, ks. Henryk Zątek – wicedyrektor Caritas diecezjalnej i ks. Tomasz Jarosz.

W homilii Biskup zaprosił do refleksji nad szczególnym miejscem, jakim w wielu obiektach, w tym także w Domu Matki i Dziecka, jest kaplica. – Szalenie ważne jest jak ten przybytek Pański, ta mała świątynia, kaplica w tym domu, będzie funkcjonować, jak bardzo będzie miejscem upragnionym, nawiedzanym, w którym będzie się wiele dokonywało – mówił bp Roman Pindel. – Bo po to jest kaplica w takim domu jak ten…

– Tam, gdzie jest matka, tam musi być i życie – mówił na zakończenie Mszy św. ks. Robert Kurpios. – Dziś dziękujemy dobremu Bogu za dar, jakim jest życie każdego z nas, ale też i chcemy podziękować za ten dom, w którym to życie jest otoczone szczególną troską.

Obecnie w domu mieszka siedem kobiet i ośmioro dzieci. Wszystkie oczekują na narodziny najmłodszego mieszkańca – Nikodema.

Więcej o Domu Matki i Dziecka Caritas i uroczystym rozpoczęciu posługi sióstr Nazaretanek w artykule Urszuli Rogólskiej na łamach Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego