Jak co roku 17 stycznia 2020 roku Caritas i Diakonia Miasta na Górze spotkało się z osobami ubogimi i bezdomnymi na spotkaniu noworocznym Wieczernika w Arce. Był to czas kolęd, słowa Bożego i podarków, które przygotował Caritas i Diakonia. Słowo do zebranych wygłosił dr. Andrzej Solecki- znany ewangelizator.

– „Bogu dziękujemy za miniony rok, z prośbą o błogosławieństwo na ten już obecny…”