Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozdysponował w dniu 3. 04. 2020 r. 120 paczek żywnościowych wśród osób bezdomnych, przebywających w Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a oraz w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej.

Osoby doświadczające bezdomności znajdują się obecnie w szczególnej sytuacji w związku z ogłoszonym stanem epidemii, a tylko właściwa opieka i wsparcie pozwoli przeciwdziałać rozprzestrzenieniu się wirusa.