Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała wsparcie w postaci : środków higienicznych, płynów dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic, chusteczek.

Głównym celem działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom podopieczni mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.

Klub Inteligencji Katolickiej od 1998 r. prowadzi Katolicki Dom Opieki „Józefów”. w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8. Dom dziennego pobytu dla około 25 osób starszych działa od 2001r.