Ewangelia wg. św. Mateusza 9, 27-31 

 Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

Każdy z 10 cudów opisanych w rozdziale ósmym i dziewiątym Ewangelii według św. Mateusza związany jest z innym problemem: trądem, niewolnictwem, gorączką, kataklizmami (burza), opętaniem przez demony, paraliżem, śmiercią, krwotokiem, ślepotą i zaniemówieniem. 

Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus zaspokoił ich potrzebę – widzą.
Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich o milczenie teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród swoich bliskich, znajomych i sąsiadów. 

http://www.fbiblos.org/Ewangeliarz/WedługEwangelii/EwangeliawedługśwMateusza/tabid/80/idkom/501/Default.aspx