Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała po raz kolejny na rzecz szpitala wsparcie materialne w postaci środków dezynfekcyjnych oraz materiałów higieny osobistej.

Szpital otrzymał płyny dezynfekcyjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, rękawiczki, maseczki chirurgiczne i bawełniane, wodę oraz przyłbice ochronne.

Szpital Pediatryczny podobnie jak inne placówki medyczne boryka się z deficytem środków ochrony osobistej i wyraża potrzebę zaopatrzenia w tego typu produkty, kierując swój apel do wszystkich tych, którzy mogą pomóc.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610