Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w sposób nieprzerwany realizuje program żywnościowy finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do magazynu Caritas na bieżąco jest dostarczana żywność, która zostaje rozdysponowana na poszczególne Operacyjne Punkty Lokalne.

Program 2014/2020 będzie trwał do końca lipca 2020 roku.

Przez cały okres trwania programu pomocą żywnościową zostało objętych 6000 osób, zakwalifikowanych przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej.