W dniu wczorajszym miał miejsce finał akcji „Apteczka dla Ubogiego” zorganizowanej przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która trwała od początku Wielkiego Postu.  Efekt działań wskazuje na wielkie serca ofiarodawców.

Dzięki zaangażowaniu Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz indywidualnych osób udało się skompletować ok. 400 szt. apteczek zawierających m.in.: gaziki jałowe, środki dezynfekujące, plastry, kremy i maści, podstawowe leki, suplementy, środki do pielęgnacji oraz opaski uciskowe i koce termiczne.

Oprócz darów rzeczowych zostały również zebrane środki finansowe, które pozwoliły zakupić najpotrzebniejsze artykuły.

Środkami opatrunkowymi zostaną bezpośrednio obdarowani m.in. bezdomni – mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych i Noclegowni w Bielsku-Białej. Natomiast leki zostaną przekazane na rzecz podmiotu świadczącego stałą opiekę medyczną nad tymi osobami, które wymagają fachowej pomocy lekarskiej.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom!