Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej uruchamia Klub Seniora w Bielsku-Białej przy ulicy St. Wyspiańskiego 33. W ramach działalności Klubu realizowany będzie projekt dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Projekt przewiduje organizowanie dla seniorów szerokiej gamy zajęć.

Zajęcia w Klubie, które rozpoczną się od 1. kwietnia br., będą się odbywały przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00. W trakcie zajęć uczestnicy mają zapewniony posiłek.

Zapraszamy osoby w wieku ponad 60 lat (w tym osoby niepełnosprawne) do zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach w Klubie.

Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Caritas przy ul. Okrzei 2 (budynek Lenko) osobiście, w godz. 9.00 do 13.00, telefonicznie pod nr: 734 176 648 oraz pocztą elektroniczną: caritas@bielsko.opoka.org.pl.