Opiekunowie i Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas spotkali się 26 kwietnia br. na Wiosennym Forum Wolontariatu.

W spotkaniu wzięło udział ponad niemalże 40 wolontariuszy-delegatów wraz ze swoimi opiekunami z kilkunastu Szkolnych Kół Caritas. Forum odbyło się w Jubileuszowym Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej Lipniku. Forum było jednym z wydarzeń zorganizowanych w Tygodniu Miłosierdzia.

Młodzież uczestniczyła w konferencji formacyjnej, którą wygłosił ks. Robert Kasprowski – Dyrektor diecezjalnej Caritas. Następnie wolontariusze mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, podsumowali działania Kół w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego i przyjęli plan działania do końca roku szkolnego oraz na wakacje.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej działa obecnie 31 Szkolnych Kół Caritas, które zrzeszają ponad tysiąc wolontariuszy z różnych typów szkół. Młodzież organizuje akcje charytatywno-pomocowe w swoich środowiskach szkolnych (pomoc kolegom w nauce, pomoc młodszym uczniom w aklimatyzacji w szkole, zbiórka makulatury, zakrętek i innych surowców wtórnych na różne cele charytatywne) i wspiera akcje diecezjalnej Caritas uczestnicząc w zbiórkach żywności, pomagając w organizacji Festynu Rodzinnego czy Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

O bieżących działaniach wolontariatu Caritas naszej Diecezji na Twitterze: @CaritasBielsko #WolontariatCaritas