Wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i Elżbieta Bojanowska, oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz spotkali się w siedzibie Caritas z ks. Robertem Kasprowskim – dyrektorem Caritas oraz pracownikami i wolontariuszami Caritas. Ministrom i wojewodzie towarzyszyli Maria Nowak – doradca wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej oraz Przemysław Drabek – wiceprzewodniczący bielskiej Rady Miejskiej.

Goście rozmawiali głównie o polityce senioralnej prowadzonej przez obecny rząd. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi od kwietnia tego roku Klub Seniora w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

Ponieważ działalność Caritas obejmuje różne sfery życia społecznego, wiąże się to z koniecznością współpracy z instytucjami państwowymi. Dlatego też wśród tematów rozmów znalazły się także: sprawa Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej POPŻ, programu 500+ oraz programu „Za życiem”.

Caritas uruchomiła w kwietniu br., Klub Seniora w Bielsku-Białej przy ulicy St. Wyspiańskiego 33. W ramach działalności Klubu realizowany jest projekt dofinansowany z programu ASOS. Obecnie 40 Seniorów czynnie spędza w tygodniu czas, uczestnicząc w zajęciach artystycznych, komputerowych i językowych. W Klubie Seniora można spotkać się z z przyjaciółmi i wolontariuszami Caritas, odpocząć bądź nieco popracować w pięknym ogrodzie oraz zjeść obiad.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 zakłada poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Jego celem jest także zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.

fot: TT @maks_pryga