Informujemy, iż od lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy ul. Stefana Okrzei 2 (budynek Lenko) 43-300 Bielsko-Biała w każdą ostatnią środę miesiąca (26 lipca, 30 sierpnia, 27 września,  25 października, 29 listopada i 27 grudnia 2017 roku) pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 będą udzielane bezpłatne porady prawne (w określonym poniżej zakresie).

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Porady prawne będą udzielane przez radcę prawnego Tomasza Gondko z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Gondko w Bielsku-Białej.

 Pierwszy dyżur radcy prawnego będzie miał miejsce w dniu 26.07.2017 r. w godzinach od 12:00 do 13:00.

 W celu rezerwacji wizyty prosimy o kontakt  pod nr tel. Caritas: +48 734 176 648 w godzinach otwarcia biura.