Wolontariuszy i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas zapraszamy na Jesienne Forum Wolontariatu.

Spotykamy się 10 października o godz. 10.30 w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5A.

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjno-szkoleniowy. Potrwa około 1,5 godz.