Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody 25 lecia Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zapraszamy do udziału we Mszy św. jubileuszowej po przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza 24 października o godz. 16.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

W tym samym dniu po Mszy św. o godz. 1730 w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się gala wręczenia nagród Caritas „Dzban Świętego Jana Kantego”.

W tym roku do nagrody nominowano 8 osób i podmiotów z Bielska-Białej, Hałcnowa, Jasienicy, Starej Wsi, Szczyrku i Ustronia.