Ponad 90 tys. świec, spośród trzech milionów w całej Polsce, rozprowadzi w tym roku Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach 24. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ogólnopolska, ekumeniczna akcja charytatywna, organizowana wspólnie z Kościołami protestanckimi (Diakonia) i Kościołem prawosławnym (Eleos). Dzięki przedsięwzięciu, liczne dzieci z ubogich rodzin otrzymują co roku dożywianie, wsparcie edukacyjne i letni wypoczynek.

Symbolem akcji jest świeca z napisem Caritas. Świeca ma stanąć na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy.

Ks. Robert Kasprowski, dyrektor diecezjalnej Caritas, poinformował, że w diecezji bielsko-żywieckiej zapotrzebowanie na wigilijne świece utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Jak wyjaśnił duchowny, część zebranej kwoty pozostanie w Parafialnych Zespołach Charytatywnych i tam zostanie wykorzystana np. do dofinansowania obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także na leczenie i rehabilitację. 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy jest, w skali ogólnopolskiej, przeznaczonych na misje i pomoc dzieciom na misjach”– dodał kapłan.

Jak to się zaczęło?

Pomysł Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zrodził się w 1993 roku w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce. Dzięki akcji Caritas pomoc otrzymało już kilka milionów dzieci z ubogich rodzin.

Od 1996 roku 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy przeznaczane jest na projekty pomocowe dla dzieci żyjących w krajach misyjnych.

W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 do akcji dołączyły organizacje charytatywne Kościoła Prawosławnego (Eleos) i Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia). Akcja nabrała charakteru ekumenicznego.

Świeca albo SMS

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wspierać nie tylko kupując świecę. Można również wysłać SMS o treści SWIECA na numer 72 052 (całkowity koszt to 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Więcej informacji na stronie: www.wigilijnedzielo.caritas.pl