Zapraszamy wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w działalność wolontariatu Caritas! Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje nowy projekt w ramach środków pozyskanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które chcą włączyć się w działalność wolontariatu Caritas.

Naszym celem jest:

  • rozwój wolontariatu na terenie całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – zarówno wśród młodzieży jaki i osób dorosłych
  • pozyskanie nowych wolontariuszy
  • poszerzenie działalności wolontariatu o nowe wyzwania (m.in. aktywne wspieranie seniorów, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży)
  • integracja wolontariuszy (wspólne wyjścia do kina, teatru, ogniska i wiele innych)

Projekt „Wolontariusz potrzebny od zaraz” współfinansowany w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2018

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Chciałbyś zaangażować się w pomoc innym jako wolontariusz?!

Chciałbyś podzielić się swoimi zdolnościami i nabyć nowe umiejętności?!

Poznać ciekawe i twórcze środowisko wolontariuszy?!

Nieważne ile masz lat, wystarczy, że dysponujesz choć godziną czasu w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca!

W ramach projektu organizowane będą bezpłatne szkolenia, które pomogą Ci:

  • poznać prawa i obowiązki wolontariusza
  • budować własną motywację do działania
  • pozytywnie motywować innych
  • prowadzić pracę zespołową
  • organizować akcje wolontariackie
  • stać się liderem w lokalnym środowisku wolontariackim

Projekt trwa od 01.05.2018 do 31.12.2019. Nabór ciągły!!!

Napisz, zadzwoń, zapytaj!

e-mail: wolontariat@caritas.bielsko.pl

tel.:  795 421 385