Za zaangażowanie i niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim wyróżniono Andrzeja Sitarza nominowanego przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który w ten sposób stał się jednym z laureatów nagrody Ubi Caritas przyznawanej przez Caritas Polska, honorującej działania charytatywne na rzecz potrzebujących w Polsce i na świecie.  Społecznik z Bielska-Białej, który we współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od wielu lat organizuje spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla osób uzależnionych, bezdomnych i wykluczonych społecznie, został wyróżniony w kategorii „Współpraca”.

Z inicjatywy Andrzeja Sitarza odbyła się w ubiegłym roku w Bielsku-Białej pierwsza edycja Światowego Dnia Ubogich. Jest współorganizatorem ewangelizacyjnych spotkań „Krzyż Nadziei wbrew nadziei” dla osób zagubionych, samotnych, bezdomnych, ubogich.

Związany z bielską wspólnotą „Miasto na Górze” Jędrek, jak mówią o nim przyjaciele i podopieczni, tak mówił o swoim życiu i doświadczeniu wiary podczas rekolekcji w Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta: – 25 lat temu wsiadłem do autobusu z napisem Jezus, ale nie skasowałem biletu – nie powierzyłem Mu do końca swojego życia, nie powierzyłem Mu swego serca. Dopiero bardzo trudne sytuacje życiowe i rodzinne – odejście żony, moje pijaństwo, utrata pracy, ulica, dworce, klatki, pobyt w szpitalu – pozwoliły mi zrozumieć, że Bóg jest, że On wciąż we mnie wierzy. Bóg ogołocił mnie i dał mi nowe życie. Wróciłem do Niego. I ciągle trzeba do Niego wracać. Nie wszystko się układa, jest trudno, ale najważniejsza jest miłość. Bo Bóg jest miłością – mówił o sobie Andrzej 2 lata temu podczas spotkania ewangelizacyjnego „Dla Ciebie przychodzę”.

Gala wręczenia nagrody Ubi Caritas – statuetki  św. Faustyny – odbyła się 29 września w podziemiach warszawskiej bazyliki katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, wręczając tę nagrodę powiedział, że „Caritas jest wezwaniem do miłości, do służby bliźniemu, zwłaszcza ludziom ubogim i potrzebującym”.

fot: Grzegorz Giercuszkiewicz