Wolontariat Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozpisał dwa konkursy, którymi chcemy uczcić stulecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.

Konkurs na plakat o wolontariacie Pomaganie jest fajne. Plakat ma promować ideę wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. REGULAMIN

Konkurs na materiał multimedialny dokumentujący nasze świętowanie wyjątkowego Dnia Niepodległości Wydarzenie – na setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Zapraszamy do wykonania obrazu filmowego rejestrującego dowolną formę wydarzenia artystycznego (tj. apel szkolny, przedstawienie, fabuła filmowa, reportaż, inscenizacja teatralna, heppening, sonda uliczna lub inna) dążącego do realizacji ww. celów konkursu. Ograniczeniem formy wydarzenia artystycznego jest jedynie wyobraźnia jej twórców. REGULAMIN

Na zgłoszenia czekamy do piątku, 30 listopada br.