18 listopada br. w Kościele katolickim obchodzony będzie II. Światowy Dzień Ubogiego.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z partnerami – diakonią Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” i bielskim kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – organizuje diecezjalne obchody tego dnia, 17 listopada br., w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (przy Dworcu) od godz. 13.00.

W programie Msza św. pod przewodnictwem ks. Roberta Kurpiosa – Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ciepły poczęstunek, Koncert Zespołu „Projekt Faustyna” i spotkanie przy stole z Ewangelią.

W ubiegłym roku Światowy Dzień Ubogich był obchodzony po raz pierwszy. Papież Franciszek ustanowił go na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Zapowiedział, że dzień ten będzie obchodzony w każdą XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Tegoroczne orędzie na II Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty opatrzył hasłem „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7).

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Franciszek w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich.