Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi w Bielsku-Białej dwa Kluby Seniora. Klub Seniora Caritas „Pod Magnolią” mieści się przy ul. Wyspiańskiego 33, natomiast Klub Seniora Caritas „Na Obszarach” zaprasza Seniorów na ul. Krausa 40 (przy Parafii MB Fatimskiej w Komorowicach Obszarach). Kluby otrzymały dofinansowanie i realizują zajęcia ze środków Gminy Bielsko-Biała w ramach projektu: Poszukiwany eliksir młodości.

W ramach projektu zapraszamy na:

  • zajęcia z fotografii cyfrowej,
  • zajęcia w „Salonie piękności”,
  • zajęcia z florystyki,
  • kurs tańca,
  • zajęcia w „Klubie literackim”,
  • zajęcia z twórczości ręcznej użytkowej.

Kontakt z Klubem Seniora Caritas „Pod Magnolią”: tel. 784 949 431

Kontakt z Klubem Seniora Caritas „Na Obszarach”: tel. 695 602 291

Dofinansowano ze środków Gminy Bielsko-Biała: