Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej otrzymała promesę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu: Emerytura to nie nuda 2,5 w ramach rządowego programu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych).

Środki z programu ASOS przeznaczone są na działania wspierające osoby starsze, głównie na działalność oświatowo-kulturalną i poprawę usług opiekuńczych dla seniorów.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje w ramach programu ASOS projekt: Emerytura to nie nuda 2,5 w dwóch Klubach Seniora Caritas, KSC „Pod Magnolią” w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 oraz w KSC „Na Obszarach” w Bielsku-Białej Komorowicach przy ul. Krausa 40.

W Klubach Seniora Caritas prowadzone są również zajęcia ze środków Gminy Bielsko-Biała w ramach projektu: Poszukiwany eliksir młodości.

Kontakt z Klubem Seniora Caritas „Pod Magnolią”: tel. 784 949 431

Kontakt z Klubem Seniora Caritas „Na Obszarach”: tel. 730 011 123

W tegorocznej edycji rządowego programu ASOS w skali kraju zostało przeznaczonych 40 mln zł. Zgłosiło się 300 podmiotów, z tego aż 50 z województwa śląskiego, gdzie do podziału było 6,5 mln zł. Z tej pięćdziesiątki 16 podmiotów to organizacje z Bielska-Białej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.