Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej wsparła najbardziej potrzebujące dzieci, obdarowując je szkolnymi wyprawkami. W ten sposób kompania węglowa włączyła się w akcję Caritas „Tornister pełen uśmiechów”.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej to mieszkańcy przede wszystkim dwóch diecezji – katowickiej i bielsko-żywieckiej. 30 sierpnia br. siedzibę spółki odwiedziło 21 dzieci z Podbeskidzia i 6 dzieci z Górnego Śląska. Towarzyszyli im dyrektorzy diecezjalnych Caritas – z Bielska-Białej i Katowic. Maluchy otrzymały z rąk prezesa JSW plecaki.

Prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przewodniczący Rady Fundacji JSW Włodzimierz Hereźniak wyraził nadzieję, że dzięki plecakom, dostosowanym do potrzeb dzieci, nadchodzący rok szkolny zaowocuje sukcesami. – Pomoc potrzebującym dzieciom to przecież nasz obowiązek. Prezes Fundacji JSW Artur Dyczko zapewnił, że nie jest to akcja jednorazowa i będzie kontynuowana. – To kolejna akcja, w którą się włączamy. Stwierdziliśmy, że to dobry moment, żeby tę akcję promować, ale też chcieliśmy przygotować się do niej lokalnie, wspierając mieszkańców naszych gmin.

***

Celem akcji „Tornister pełen uśmiechów” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zebranie funduszy lub zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży. W parafiach w całej Polsce tornistry zakupione przez Caritas są wypełniane według potrzeb przez osoby chcące wspomóc dzieci z ubogich rodzin. W Diecezji Bielsko-Żywieckiej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 przygotowano 400 plecaków. 100 z nich zostało przekazanych dzieciom z Ukrainy przebywającym na koloniach polonijnych w Jubileuszowym Centrum Caritas w Lipniku.

Więcej o akcji „Tornister pełen uśmiechów” na stronie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Więcej o wizycie dzieci w siedzibie JSW w artykule Urszuli Rogólskiej na łamach Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego