18 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Młodzież z Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej pomagała w przygotowaniu paczek dla dzieci i wystawiła jasełka.

Na zakończenie spotkania ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej złożył życzenia bożonarodzeniowe gronu nauczycielskiemu i dzieciom. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami przekazanymi przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Z kolei Ksiądz Dyrektor został obdarowany przez młodych gospodarzy ręcznie wykonanym stroikiem świątecznym.

Zdjęcia z tego spotkania do zobaczenia w relacji Urszuli Rogólskiej w Bielsko-Żywieckim Gościu Niedzielnym