Akcja #PomocDlaSeniora

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie #koronawirus Caritas Polska uruchamiła ogólnopolską kampanię – #PomocDlaSeniora.

Jest ona skierowana głównie do osób starszych i bezdomnych, które w obecnej sytuacji wymagają szczególnej troski i opieki.

Na start akcji Caritas Polska przeznaczy milion złotych, który w całości będzie rozdystrybuowany wśród Caritas diecezjalnych niosących pomoc w tych trudnych warunkach.

#PomocDlaSeniora

Cel projektu – zapewnienie osobom potrzebującym:

  • produktów żywnościowych
  • środków higienicznych i ochronnych (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki)
  • niezbędnych leków oraz – w miarę możliwości – dostarczenie ich do miejsca pobytu w warunkach wymuszonej izolacji
  • pomoc psychologiczna

 

#PomocDlaSeniora.

Caritas Polska uruchomia zbiórkę środków, zwiększając w ten sposób zakres i skalę działań pomocowych.

Kampanię Caritas „Pomoc dla seniora” można wesprzeć

  • przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/pomocdlaseniora
  • wysyłając SMS o treści SENIOR na numer 72052 (koszt 2,46 zł)
  • wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty SENIOR)

 

Akcja Caritas Polska  #PomocDlaSeniora