W związku z sytuacją epidemiologiczną do walki z #koronawirus #COVID19, główną potrzebą są przede wszystkim środki ochrony indywidualnej.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udzieliła pomocy placówkom sprawującym opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chorymi.

Wsparciem objęto: Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Siostry Boromeuszki w Cieszynie.

Placówkom zostały przekazane środki higieny osobistej oraz płyny dezynfekcyjne.

Jako Caritas kierujemy się w stronę osób najsłabszych, które w obecnej sytuacji zdane są tylko na pomoc ze strony osób opiekujących się nimi w placówkach. Mamy na uwadze życie i zdrowie podopiecznych, ale również tych, którzy wykonują wszelkie czynności pielęgnacyjne w bezpośrednim kontakcie z chorymi. Środki ochrony indywidualnej będą stanowiły wsparcie dla podopiecznych i opiekunów ks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610