W pomoc dla stacji Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej włączyła się Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udzielając wsparcia placówce w postaci produktów higienicznych oraz płynów dezynfekcyjnych.

Pomoc była możliwa dzięki środkom zgromadzonym przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od indywidualnych darczyńców.

Oddział bielskiego PCK działa bardzo aktywnie. Oprócz akcji związanych z krwiodawstwem, szeregi bielskiego PCK zasilane są wolontariuszami ze Szkolnych Kół PCK oraz prężnie działającymi grupami ratowników z terenu Bielska, Czechowic i Będzina. Najważniejszą misją PCK jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610