W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Caritas diecezjalna w dalszym ciągu rozprowadza żywność na poszczególne Organizacje Partnerskie Lokalne. Pomoc udzielna jest zgodnie z ilością osób zakwalifikowanych przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Lista osób zakwalifikowanych została poszerzona o seniorów i osoby w kwarantannie. Nadal istnieje możliwość dołączenia do programu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przynależnym do danej miejscowości Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania.
Obecnie programem objętych jest w naszej Diecezji 6000 osób.