Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i trwa nieprzerwanie mimo epidemii. 

 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali w załadunku i rozdysponowaniu żywności na  poszczególne Operacyjne Punkty Lokalne, które znajdują się przy parafiach i Ośrodkach Pomocy  Społecznej w naszej diecezji. To właśnie one dostarczają żywność osobom biorącym udział w  Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej, a obecnie znajdującym się w kwarantannie. 

 Pragniemy wyrazić podziękowanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za zaangażowanie i wzorową współpracę z Caritas w działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej diecezji.