Caritas diecezjalna w ramach działalności Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakupiła sprzęt gospodarstwa domowego. W dniu 24.04.2020 r. urządzenia w postaci pralki oraz lodówki zostały przekazane rodzinie, która ucierpiała w pożarze. 

– Mamy nadzieję, że udzielona przez nas pomoc choć w części pomoże rodzinie poszkodowanej powrócić do normalnego życia. Mimo czasu pandemii nie zapominamy o tych, którzy w wyniku zdarzeń losowych ucierpieli w jakikolwiek sposób i jesteśmy gotowi im pomagać ks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Zachęcamy Państwa do wsparcia naszych działań. Dowolnych wpłat można dokonywać na konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610.