W niedzielę 26 kwietnia 2020 r. rozpoczął się w XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia. Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną – 26 kwietnia br. dokonał ksiądz biskup Roman Pindel w bielskiej Katedrze.

Prawdziwy szacunek do Biblii można okazać przez używanie jej, zgłębianie, czytanie, modlitwę Słowem Bożym zwrócił uwagę bp Roman Pindel w swojej homilii podczas Eucharystii.

Duchowny wskazał na ludzi, dla których Biblia jest lekturą codzienną, ich chlebem powszednim. „Sięgają po nią w radosnych i trudnych chwilach. Czytają regularnie o oznaczonej porze kolejne fragmenty albo na chybił trafił, albo wracają do tych fragmentów, które okazały się dla nich przełomowe. Jedni tylko czytają i modlą się, inni pracują, wertując po całej Biblii.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej bierze udział w akcji #LooknijDoPisma i codziennie będzie przybliżałafragment Ewangelii wg. Św. Mateusza, która w tym roku jest obowiązująca. Wierzymy, że dzięki temu każdy z nas będzie mógł w sposób autentyczny uczcić Słowo Boże i przybliżyć się do Chrystusa, jego nauki i działalności.