W dniu dzisiejszym Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała najpotrzebniejsze produkty dla Bielskiego Pogotowia w związku z przeciwdziałaniem epidemii kronawirusa COVID-19. Wśród darów znalazły się: rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, woda oraz przyłbice ochronne.

W dalszym ciągu prowadzimy szeroką akcję wsparcia dla szpitali i placówek medycznych, z której będziemy na bieżąco zamieszczali relację.

W ramach kampanii #WdzięczniMedykom. Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rzecz szpitali Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Wpłat możemy dokonywać na konto: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: „SZPITAL”

Dziękujemy za wsparcie.