Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje w miesiącu maju i czerwcu br. bezpłatne warsztaty w ramach działań towarzyszących Podprogramu POPŻ.

Tematy warsztatów będą związane z zaistniałą sytuacją COVID-19 dotyczyć będą szycia maseczek oraz zasad jakimi powinniśmy się kierować w czasie epidemii.

W związku z ograniczeniami co do ilości osób uczestniczących w warsztatach Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wyznaczą po 5 osób, które wezmą udział w zajęciach.

Podopieczni Podprogramu 2019 zostaną powiadomieni o miejscu i godzinie przeprowadzenia warsztatów.