Silny wiatr przeszedł przez sołectwo w rejonie ulic: Dankowickiej, Grobli Borowej,  Torowej i Jasnej, uszkadzając w różnym stopniu ok. 23 budynki mieszkalne i gospodarcze, linie energetyczne, garaże, drzewa i samochody. Doszło do zerwania całych dachów i naruszenia konstrukcji budynków. Spowodowało to ogromne szkody w gospodarstwach domowych oraz stworzyło poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkających tam ludzi.   

Trwa szacowanie szkód, na miejscu pracują odpowiednie służby oraz  osoby niosące pomoc w  zabezpieczeniu uszkodzonych obiektów oraz porządkowaniu terenu. Zachodzi pilna potrzeba  zabezpieczenia uszkodzonych budynków przed dalszym zniszczeniem spowodowanym niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, opady deszczu i silne wiatry z burzami prognozowane są w kolejnych dniach.     

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej  

Bank Pekao: 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem KANIÓW.