Przez cały okres trwania programu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozprowadza żywność na poszczególne Organizacje Partnerskie Lokalne, zgodnie z ilością osób zakwalifikowanych przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Do tej pory programem zostało objętych 6 000 tyś. osób najbardziej potrzebujących, seniorów oraz tych, którzy w okresie epidemii przebywali w kwarantannie.

Oprócz pomocy żywnościowej osoby zakwalifikowane do programu mają możliwość brania udziału w warsztatach interdyscyplinarnych, organizowanych w ramach bieżącego podprogramu POPŻ.

Aktualna edycja programu trwa od 2014 r. i zostanie zakończona w lipcu 2020 r.

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej realizowany przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.