Zarząd Podokręgu Żywiec składa serdeczne podziękowania dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej za przekazane piłki i słodycze, które zostały przekazane dzieciom z okazji ich święta.