Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej jest realizowany przez cały okres trwania pandemii. W pomoc dla potrzebujących zaangażowani są zarówno wolontariusze jak i Wojska Obrony Terytorialnej. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po raz kolejny współpracowała z WOT przy realizacji Programu POPŻ.

Jednym z zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest realizacja przedsięwzięć z zakresu: zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Czas epidemii niewątpliwie należy do sytuacji, w której pomoc osobom potrzebującym jest nieodzowna. Dzięki WOT dostawy żywności  realizowane w ramach Programu POPŻ były możliwe i dotarły do potrzebujących.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej dziękuje  WOT za okazane wsparcie w realizacji działań pomocowych.