Spotkania w klubie odbywają się z przestrzeganiem zasad epidemiologicznych dotyczących higieny i zachowania dystansu odległości. Seniorzy spotykają się w grupach 8-10 osobowych, ze względu na w/w zasady.

Różnorodność tematyczna warsztatów organizowanych w ramach zajęć sprawia, że uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale w sposób praktyczny mogą rozwijać swoje zdolności. Seniorzy biorą udział w zajęciach tanecznych, florystycznych i z rękodzieła. Uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, dietetykiem, a także w kursach językowych. Oprócz zajęć tematycznych mają okazję do luźnych spotkań służących wzajemnej integracji.

W kolejnych miesiącach planowane są nowe tematy warsztatów, kursów i spotkań, a także jednodniowych wycieczek w atrakcyjne miejsca dla urozmaicenia oferty zajęć.